Home > Activating your network > Het in kaart brengen van kennis (mindmappen)

Het in kaart brengen van kennis (mindmappen)

Het in kaart brengen van kennis is een hulpmiddel om op een gestructureerde manier met kennis om te gaan. Het laat niet alleen zien wat er al is, maar geeft ook aanzet tot het leggen van verbanden die er nog niet zijn (leren).

Een kenniskaart  bestaat grofweg uit 2 elementen:

1) Begrippen: woorden die een regelmaat weergeven in objecten of gebeurtenissen
2) Stellingen: uitspraken die 2 begrippen met elkaar verbinden door middel van een woord.

Een kenniskaart heeft daarbij ook nog de volgende eigenschappen:

1) Er zit een hiërarchische volgorde in de begrippen. Om te weten waar de hoogste waarde is kun je de vraag stellen: “Wat probeer ik (aan) te tonen met de kennis kaart?”.
2) De aanwezigheid  van kruisverwijzingen (stellingen). Deze verwijzingen leggen een verband tussen kennis op verschillende delen van de kaart. Deze kruisverwijzingen zijn cruciaal  in het creëren van nieuwe kennis.

Het maken van een kenniskaart kan uit de lossen pols op een organische manier. Een andere aanpak (handig in het begin) is alle begrippen eerst onder elkaar opschrijven en daarna op hun plaats zetten. de flexibiliteit van bijvoorbeeld een mindmap programma kan dat versimpelen.

Na het maken van een eerste (ruwe) kaart probeer je de kruisverwijzingen te zoeken om zodoende het inzicht te vergroten. Wees wel selectief immers alles is op een manier met elkaar verbonden.

Bij het zoeken van stellingen is het belangrijk om heldere formuleringen te vinden, dit zorgt ervoor dat je de stof goed begrijpt.

Succes

Vrij vertaald uit: Novak, J.D. ” The theory underlying concept maps and how to construct them”, Cornell University, CMAP-Tools

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: